Skip to main content

Нүүр

ЦАХИМД ЦАЙЗ БАЙ!!!

Шуурхай нягт

Төр, иргэн, байгууллагын хамтын ажиллагаа

Кибер халдлага, кибер гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хариу арга хэмжээ авах нэгдсэн систем

Өгөгдөл хамгаалал

Нууц мэдээллийг гэмтэх, алдагдах, гэмт хэргээс хамгаалах.

Мэдээллийн системийг чанаржуулах

Хамгийн сайн туршлага, гол бэрхшээл, боломжит стратегиудыг олж мэдэх.

Хамтын ажиллагаа
Кибер аюулгүй байдлын зөвлөл нь мэдээллийн аюулгүй байдлын тохиолдлууд, фишинг хийх оролдлого, хортой программ хангамж, эмзэг байдлын талаар мэдээллийг хүлээн авч байна.

Кибер халдлага мэдээллэх