Skip to main content

Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн жагсаалт

Хуулийн этгээдийн нэрЗөвшөөрлийн хугацааУтасИ-мэйл
1Дижитал информэйшн ХХК2025.12.0488883093info@dia.mn
2Инфо Сек Плас ХХК2026.01.3188004296info@infosecplus.mn
3Секьюрзон ХХК2025.01.3180859889info@securezone.mn
4Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК2026.06.1870112519info@icn.mn
5Систем Центр ХХК2025.01.3175759997info@systemcenter.io
6Тридум-Эсекьюрити ХХК2026.09.2070120072info@tridum.mn
7Би Ай Эс Эс Си ХХК2026.01.3188002472nyamdorj@itaudit.mn
8Мон майнинг сертификейшин ХХК2026.04.1889878789mmc@moncertification.mn
9Инфосек интелиженс ХХК2026.11.3072336892info@infosec.mn
10Секьюрити солюшн сервис консалтинг ХХК2026.06.0170113151info@sssmn.com 
11Ай нэт про ХХК2025.12.0177367534info@inetpro.mn
Кибер аюулгүй байдлын зөвлөл нь мэдээллийн аюулгүй байдлын тохиолдлууд, фишинг хийх оролдлого, хортой программ хангамж, эмзэг байдлын талаар мэдээллийг хүлээн авч байна.

Кибер халдлага мэдээллэх