Skip to main content
Хууль Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Холбоос
КИБЕР ХАЛДЛАГА, ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
КИБЕР ХАЛДЛАГА, ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЭМЦЭХ НИЙТИЙН ТӨВ
КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
ХАРИЛЦААНЫ ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Кибер аюулгүй байдлын зөвлөл нь мэдээллийн аюулгүй байдлын тохиолдлууд, фишинг хийх оролдлого, хортой программ хангамж, эмзэг байдлын талаар мэдээллийг хүлээн авч байна.

Кибер халдлага мэдээллэх